Greenene våre

Neste helg får vi besøk av greenkeeperen som vi har knyttet kontakt med i Bergen, som skal hjelpe oss litt selv utover i sesongen, og som vi leier inn banemann fra. Han kommer da, sannsynligvis sammen med broren, som også er greenkeeper. De skal da hjelpe oss med å vertikalskjære, overså, toppdresse og vibratorrulle greenene.

 

VERTIKALSKJÆRING

Som de fleste har merket har vi ennå ikke vertikalskåret banen, noe vi normalt ville gjort nå for å få jevnere greener. Dette er etter råd fra greenkeeperen, fordi vi ikke har godt nok utstyr ennå. Vi kjøper ny greenklipper og tilhørende vertikalsjæringsaggregater med bredere kniver. Dette vil gi bredere spor, og dermed mulighet for å så i sporene på en bedre måte. Vertikalskjæring er en tøff operasjon for gresset, og vi kan derfor ikke vertikalsjære nå med det utstyret vi har, når det skal vertikalskjæres neste helg.

 

TOPPDRESSING

Dressesanden som ble kjøpt tidligere er ikke god nok, og inneholder altfor mye stein. Mye steiner opp til 3 mm og en del opp til 5 mm. Det er helt ødeleggende for greenklipperen, og gir også ujevn ballbane. Dette er egentlig dressesand for fairwayer. Vi har bestilt ny dressesand (4 tonn foreløpig) som kommer i storsekk i morgen, mandag. Men vi kan fortsatt ikke toppdresse før neste helg, fordi toppdressingen skal ligge oppå gressfrøet som skal såes neste helg.

 

VIBRATORRULLER

Vi kommer etter all sannsynlighet også til å kjøpe vibratorruller – det er vel litt luksus og kanskje ikke noe vi normalt ville kjøpt, men de kommer i denne sammenhengen inn som en del av pakken med vertikalskjæringsaggregatene.

 

BØRSTER

Vi skal forsøke å bygge børste-slep til bruk i forbindelse med såing og toppdressing. Det skal være betydelig bedre enn dressnettet som vi har. Vi får konstruksjonstegninger fra greenkeeperen og håper vi skal få dette til før neste helg.

 

SPRØYTING

Jeg har rådført meg med Grønt AS rund sprøyting mot ugress, men har ikke fått noe svar ennå. Hovedproblemet som bekymrer meg er at vi har en betydelig mengde kystsmåarve i greenene. Disse ser ut som småvokst gress, men er altså ikke det. Dersom vi sprøyter mot ugress, ”risikerer” vi å ta livet av kystsmåarven også. Og det er kanskje fint på lang sikt, men på kort sikt betyr det betydelige flekker med død green, og jeg tror ikke det er det vi trenger akkurat nå. Når vi får noen svar får vi diskutere, greenkeeperen fra bergen, baneselskapet og anleggsgruppen i klubben hva vi skal gjøre med akkurat dette konkrete problemet.

 

Jeg forstår at mange er utålmodige etter å få bedre greener, og har all forståelse ønsket om bedre ballbaner. Men vi venter nå til vi får kyndig hjelp, for å unngå flere tabber med greenene. Jeg er ganske sikker på at greenene skal komme i god skikk i år. Jeg vet heller ikke nøyaktig når vi greenene i topp stand igjen. Greenkeeperen er veldig optimistisk, men har unnlatt å komme med datoer.

 

Vennlig hilsen oss i baneselskapetgras

Posted in: Uncategorized
Tags:
Comments Off on Greenene våre

Comments are closed.