Greenfeespill

Krav til spilleferdighet
Du trenger ikke selv å ha fullført Veien til Golf kurs for å spille på Overvoll Golfbane, men minst en i ballen(de du spiller sammen med) må ha fullført Veien til Golf kurs, og er da ansvarlig for at de andre i flighten oppfører seg slik de skal på bana både med hensyn på sikkerhet og behandling av bana.

Betaling
Bana er stort sett ubetjent. Betalingskasse er hengt opp på garasjeveggen ved oppkjørsel til parkeringsplassen (se banekart under Banen-siden). Greenfee gjelder for en hel dag. Du kan spille så mange runder du vil.

Kapasitet/køsystem
Det har aldri vært behov for noe bestillingssystem eller køsystem, så det er bare å komme å begynne å spille. Tirsdager har vi klubbturnering (17:00 – ca 21:00), og da kan det være fullt. Under klubbturneringen har medlemmer fortrinnsrett.

Klubbmedlemmer har myndighet til å kontrollere og eventuelt vise bort spillere som ikke har betalt greenfee.

Greenfee-takster for 2022-sesongen
Medlemskategori Dagskort Sesongkort
Barn/junior (T.o.m. året du fyller 19 år) 150 kr 1150 kr
Senior (f.o.m. året du fyller 20 år) 250 kr 2000 kr

(fra 1. august er det halv pris, 1000,- og 575,-)

Innbetaling til knt.nr 3910.13.81645