Vedtekter

Lov for Stranda Golfklubb sist vedtatt på styremøte 21.02.2022