Vedtekter

Lov for Stranda Golfklubb sist vedtatt på styremøte 26.01.2020

Lovnorm Stranda Golfklubb 01.01.2020