Årsmøte

Det blir årsmøte i Stranda Golfklubb 17.februar 2012 kl 18:00

Sted: Stabburet`s møtelokaler i Kyrkjegata 45

Vanlige årsmøte saker:

  • Godkjenne rett innkalling og sakliste
  • Velge dirigent og sekretær
  • Behandle årsmelding
  • Behandle revidert rekneskap og budsjett
  • Behandle innkomne saker og forslag *
  • Fastsette medlemsavgifter
  • Velge leiar og 4 medlemer,  Formann står på valg kvart år, medlemmane annakvart år
  • Velge revisor og valnemd

*Saker til behandling må være komen fram til styret seinast 2 dager før årsmøtet vert halde.

Posted in: Uncategorized
Tags:
Comments Off on Årsmøte

Comments are closed.