Starttid golfsimulator

Reservasjonstidene på golfsimulatoren er fra og med 22.februar endet slik at på lørdag, søndag og helligdager er starttiden forskjøvet 1 time fram.  Dette er tilsvarende ordning vi hadde på vår gamle simulator.

Posted in: Uncategorized
Tags:
Comments Off on Starttid golfsimulator

Comments are closed.