Årsmøte

Inviterer herved til årsmøte i Stranda Golfklubb
 
Dato: fredag 8.februar
Kl: 19:00
Sted: Stabburet AS sine møtelokaler i Kyrkjegata 45
 
Årmøtesaker:
 
1. Godkjenning av rett innkalling og saksliste
2. Velge dirigent og sekretær
3. Behandle årsmelding
4. Behandle revidert rekneskap og budsjett
5. Behandle innkomne saker og forslag
6. Velge nytt styre
 

Saker til behandling må være kommet til styret seinest 2 dager før årsmøte.
——————————————————————————————
 
Etter årsmøtet håper vi at mange har anledning til å være med på en sosial samling med middag på Biffhjørnet.
 
Det serveres:
 
Entrecote (250 gr)
m/forskjellig poteter/sauser/tilbehør som settes på bordet 
Pris: kr 210,-  (drikke kjøpes etter eget ønske)
 
Påmelding til middagen gis til undertegnede innen 7.februar.
 
 
Velkommen!
 
 
Med vennlig hilsen
Stein Ove Helstad
stein.ove.helstad@hotmail.com
mob. 47295589

Posted in: Uncategorized
Tags:
Comments Off on Årsmøte

Comments are closed.