Status golfbana

Overvoll Golfbane har i vinter fått hard medfart pga barfrost og vi har i samråd med Baneselskapet valgt å etablere provisoriske greener inntil vi har fått reparert og sådd opp igjen de faste greenene.  Nå håper vi på varmere vær slik at naturen skyter fart og at denne perioden blir så kort som mulig. 

Med de tiltak som er gjort er det fullt mulig å trene på banen – så bare ta fram golfkøllene fra vinteropplag og kom innom.

 

 

 

Posted in: Uncategorized
Tags:
Comments Off on Status golfbana

Comments are closed.