Økt aktivitet i 2014

 

 

 

 

IMG_0287

 

Klubben la frem årets aktvitetstilbud til sine medlemmer på møte i Storfjord Kulturhus i kveld. Det satses på flere hold: På anleggssiden blir det engasjert greenkeeper og utviding til 9 hulls bane. Av aktviteter kan nevnes: flere Veien til Golf kurs enn tidligere år, Torsdags golf med fokus på lagspill og ivaretakelse av nye spillere, Golf Pro tilbudet utvides til 2 dager i uken (mandag og lørdag) med mulighet både for gruppetrening og individuell tilpasset instruksjon. På den innovative siden vil klubben i år prøve ut Yoga & Golf over 2 lørdager. Dette blir spennende!

Posted in: Uncategorized
Tags:
Comments Off on Økt aktivitet i 2014

Comments are closed.