Årsmøte 11.03.16

årsmøte

Det vert kalla inn til årsmøte i Stranda Golfklubb fredag 11.03.2016 kl. 18:00 på Stranda Hotel (møterom 5. etg.).
Som tradisjonen no tilseier et vi middag og har sosialt samvær etter årsmøtet (kl. 19:00). Då treng Per Tore tilbakemelding frå dei som vil delta på middag innan onsdag 09.03.2016 kl. 14:00.  Tlf 92463119

Årsmøtesaker:

  1. Godkjenning av rett innkalling og saksliste
  2. Velge dirigent og sekretær
  3. Behandle årsmelding
  4. Behandle revidert regnskap og budsjett
  5. Behandle innkomne saker og forslag

Velge nytt styre

Posted in: Uncategorized
Tags:
Comments Off on Årsmøte 11.03.16

Comments are closed.