Årsmøte 8.mars kl 18:00

Det blir årsmøte i Stranda Golfklubb i Orkla Foods Norge AS sine lokaler i Kyrkjegata 45.

Fredag 8.mars 2019 kl 18:00

Årsmøtesaker:
 • godkjenne de stemmeberettige
 • godkjenning av rett innkalling og saksliste
 • velge dirigent, referent og 2 medlemmer til å signere protokoll
 • behandle årsmelding
 • behandle revidert regnskap og budsjett
 • fastsette medlemskontingent 2019
 • behandle innkomne forslag
  • oppdaterte vedtekter i Stranda Golfklubb
  • ny avtale mellom Stranda Golfklubb og Overvoll Baneselskap DA
  • andre innkomne forslag
 • valg av styre, varamedlemmer, revisorer og valgnemnd

Den som ønsker kan få tilsendt de nye vedtektene og avtalen med baneselskapet i forkant av årsmøtet ved å henvende seg til: stein.ove.helstad@hotmail.com

Etter årsmøte inviteres alle til middag på Stranda Hotell (den enkelte betaler selv).

Ber om at de som vil være med på middag gir beskjed til: stein.ove.helstad@hotmail.com senest mandag 4.mars

Posted in: Uncategorized
Tags:
Comments Off on Årsmøte 8.mars kl 18:00

Comments are closed.