Trener 1 utdanning

Stranda Golfklubb søker etter engasjert person som ønsker å tilrettelegge for golfaktivitet i klubben.

Trener 1 er første nivå i trenerløypa. Fokus er på innlæring og deltakelse. Trener 1 er starten for alle som ønsker å påbegynne en trenerutdanning og bli frivillig trener i klubben.

Mål:

  • Kunne legge til rette aktivitet for barn, unge og nybegynnere
  • Kunne legge til rette for et trygt, spennende og godt sosialt miljø og ivareta den enkeltes behov.
  • Kunne lære bort grunnleggende tekniske ferdigheter.

Program:

  • To helgesamlinger à 3 dager med 45 timer undervisning. I tillegg 45 timer praksis i egen klubb, e-læringsmoduler og avsluttende kunnskapsprøve.
  • Klubben vil dekke utgifter i forbindelse med kurs og reise.  Ta kontakt med klubbens leder for mer informasjon.
Posted in: Uncategorized
Tags:
Comments Off on Trener 1 utdanning

Comments are closed.