Kontingentfaktura 2020

Kontingentfaktura for fjernmedlemmer sendes ut nå 7. og 8. mars med betalingsfrist 15. mars. Vi venter med å sende ut kontingentfaktura for lokale medlemmer til etter årsmøtet.

Er du medlem og ikke har fått faktura, så har vi sannsynligvis feil mailadresse til deg. Ta kontakt…

Posted in: Uncategorized
Tags:
Comments Off on Kontingentfaktura 2020

Comments are closed.