Årsmøte 02.06.2020

Inviterer herved til årsmøte i Stranda Golfklubb på tirsdag 02.06.2020 kl 20:00 på Overvoll Golfbane.
Årsmøtet blir i etterkant av tirsdagsturneringen ved paviljongen.

Årsmøtesaker:
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenning av rett innkalling og saksliste
3. Velge dirigent, sekretær og 2 medlemmer til å signere protokollen
4. Behandle årsmelding
5. Behandle revidert regnskap
6. Behandle innkomne saker og forslag
7. Fastsette medlemskontingent:
Barn/junior t.o.m. året du fyller 19 år                kr    350,-
Senior f.o.m. året du fyller 20 år                      kr    750,-
Par                                                                kr  1300,-
Familie: Par + alle barn/juniorer i familien         kr  1900,-
 
Styret ber om mulighet til å regulere medlemskontingenten en gang i løpet av året for pristilpasning i forhold til markedet.
 
8. Vedta klubbens budsjett
 
9. Velge nytt styre
Posted in: Uncategorized
Tags:
Comments Off on Årsmøte 02.06.2020

Comments are closed.