Historie

Stranda Golfklubb

Stranda Golfklubb ble startet 18.september 1991 og følgende personer valgt inn i styret:

Arne Åbelvold – fomann
Per Overvoll – nestformann
Frode Kjølås – sekretær
Ellen Dalheim – kasserer

Einar Lyse og Ole Johan Slyngstad – varamenn

Første året var det registret 29 medlemmer og klubben hadde treningstid i Strandahallen hver onsdag fra kl 18:15-19:15. Den 23.-24.mai 1992 var det åpninghelg på Overvoll hvor en hadde laget til en 4-hulls bane på markane. Første klubbemesterskap ble holdt på Overvoll 4.oktober 1992 og ganske suveren mester på herresiden vart Kolbein Langlo, mens Ellen Dalheim vart første Strandamester på damesiden.

I dag har vi ca 1450 medlemmer og er en aktiv klubb med ukentlige turneringer.  Vår heimebane på Overvoll er en 9-hulls slopet bane med høg standard og vinterhalvåret tilbringer vi på en moderne golfsimulator. Vi legg stor vekt på det sosiale miljøet og arrangerer årlig turer til inn- og utland.  Kom å bli med oss da!

Overvoll Golfbane – vår heimebane