Veien til Golf kurs

Veien til Golf-kurs (VTG) 2011

Vi hold Veien til Golf-kurs med oppstart 6.juni kl 18:00 på Overvoll Golfbane.

Priser på VTG kurs inkl. klubbmedlemsskap første år:

Barn (til og med det år en fyller 15 år)                                kr 450,-

Junior (til og med det året en fyller 19 år)                          kr 1100,-

Voksen (over 19 år)                                                                  kr 1500,-

 

Alt kursmateriell er inkludert i prisen.

Den som trenger golfutstyr få låne dette gratis i kursperioden.

 

Kurs innhold:
– VTG-kurs er på minimum 12 klokketimer hvorav minimum ¾ som praksis på et utendørs golfanlegg.

– Treningskortet er pensum, og alle punkter på treningskortet skal gjennomføres i praksis.

– Materiell fra NGF skal benyttes; heftet Veien til Golf, en illustrert utgave av golfreglene (ny) og regelboken. For mer informasjon, se NGFs nettsider.

– Det er ingen obligatoriske prøver, hverken teoretiske eller praktiske.

– Etter avsluttet og godkjent VTG-kurs, dvs. at alle punktene på treningskortet er gjennomført i praksis, tildeles spilleren klubbhandicap -54.

– ALLE deltagere skal få tilbud om oppfølging etter avsluttet VTG-kurs.